RSS

RSS
58+350.jpg
59+850.jpg
59+645.jpg
Budowa peronu w B-B Lipnik.jpg
58+450.jpg
Podbijarka w B-B Lipnik.jpg
59+300.jpg
59+800.jpg
Roboty torowe Lipnik.JPG
60+200.jpg
uzupełnienie tłucznia w B-B Lipnik.jpg
27393541_2091895264363323_1949944297_o.jpg
27336135_2091895324363317_1722626996_o.jpg
27394074_2091895311029985_1263496619_o.jpg
27398997_2091895301029986_2055601897_o.jpg
27393646_2091895267696656_392137183_o.jpg
27329623_2091895327696650_57569165_o.jpg
27330112_2091895317696651_1464842782_o.jpg
27604029_2093818810837635_1247940356_o.jpg
1.jpg
42836411_176015519966758_3149203917032652800_n.jpg
42840782_273785593475345_6450437534471159808_n.jpg
Leszczyny.jpg
2.jpg
42888294_244875196372931_7618249725052977152_n.jpg
Mikuszowice1.jpg
Wilkowice.jpg

Rewitalizacja linii kolejowej nr 139 na odcinku Bielsko Biała Lipnik - Wilkowice Bystra

Rewitalizacja  linii kolejowej nr 139 na odcinku Bielsko Biała Lipnik – Wilkowice Bystra w ramach zadania inwestycyjnego „Prace na linii kolejowej nr 139 na odcinku Czechowice Dziedzice – Bielsko Biała –Zwardoń (granica państwa)”

W ramach inwestycji wymienionych zostało 16 km torów oraz 16 rozjazdów, 29 obiektów inżynieryjnych, urządzeń sterowania ruchem kolejowym, sieci trakcyjnej oraz infrastruktury do obsługi podróżnych.

Zadanie pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 139 na odcinku Bielsko Biała Lipnik – Wilkowice” obejmowało  swoim zakresem m.in.:

 • opracowanie dokumentacji projektowej w tym projektów budowlanych, wykonawczych i powykonawczych,
 • pozyskanie decyzji i pozwoleń niezbędnych do realizacji zadania,
 • wymiana nawierzchni wraz z uzupełnieniem tłucznia:

- w torze nr 1 – 7,609 km toru

- w torze nr 2 – 7,507 km toru          Łączną długość: 16,103 km toru

- w torze nr 3 – 0,987 km toru,

 • zabudowę 14 rozjazdów,
 • likwidację 2 rozjazdów,
 • wymiana wstawek torowych
 • zabudowę kozłów oporowych,
 • oczyszczenie mechaniczne podsypki – razem ok. 15,050 km toru,
 • podbijanie torów i rozjazdów, regulacja położenia torów w planie i profilu do zaprojektowanej niwelety – razem ok. 16,190 kmt,
 • ścinanie ław torowiska – razem ok. 15,690 kmt,
 • reprofilacja skarp nasypów na długości ok. 6 685 m i przekopów na długości ok. 2 966 m,
 • wycinka drzew i krzewów ,
 • wzmocnienie podtorza,
 • udrożnienie rowów i odprowadzenie wód z zastoisk,
 • odbudowa rowów bocznych,
 • rewitalizacja 29 obiektów inżynieryjnych,
 • przebudowa nawierzchni kolejowej i drogowej na 9 przejazdach kolejowych wraz zabudową odwodnienia wgłębnego przejazdów,
 • rozbiórka istniejących przejść: 4 szt.,
 • rozbiórka 7 istniejących peronów i 12 wiat na peronach, demontaż elementów wyposażenia peronów
 • budowa 7 nowych peronów wraz z zabudową małej architektury, wiatami peronowymi, elementami informacji podróżnych, wielootworowej kanalizacji kablowej
 • przebudowa/budowa dojść do peronu
 • przebudowa oświetlenia zewnętrznego na peronach i dojściach do peronów
 • demontaż/montaż instalacji zegarowej, megafonowej, elektronicznych tablic informacyjnych
 • wykonanie przebudowy urządzeń automatyki kolejowej i telekomunikacji na stacjach i p.odg. oraz na 11 przejazdach kolejowych
 • przebudowa sieci trakcyjnej
 • przebudowa oświetlenia zewnętrznego w obrębie głowic rozjazdowych
 • zabudowa/przebudowa oświetlenia zewnętrznego na 5 przejazdach, wymiana opraw oświetleniowych na 6 przejazdach
 • przebudowa urządzeń EOR na 16 rozjazdach
 • zabudowa wskaźników kolejowych, tablic kilo i hektometrowych
Lokalizacja: Bielsko Biała
Klient: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Wartość: 80 mln
Czas realizacji: 17 miesięcy