RSS

RSS
IMGP4032.JPG
DSCF2417.JPG
DSCF2377.JPG
DSCF3009.JPG
DSCF3033.JPG
DSCF3473.JPG
DSCF3448.JPG
DSC_0751.JPG
DSC_0749.JPG
DSC_0739.JPG

Przebudowa wiaduktu w ul. Chociebuskiej we Wrocławiu

Intop Warszawa realizował przebudowę wiaduktu w ulicy Chociebuskiej we Wrocławiu.

Wiadukt przeprowadza ulicę Chociebuską nad:

 • dwutorową zelektryfikowaną linię kolejową magistralną nr 275 relacji Wrocław Muchobór – Gubinek,
 • torem stacyjnym nr 70 stacji Wrocław Nowy Dwór,
 • dwutorową, zelektryfikowaną linię kolejową nr 759 relacji Wrocław Gądów – Wrocław Nowy Dwór,
 • jednotorową zelektryfikowaną linię kolejową nr 751 relacji Wrocław Gądów – Wrocław Zachodni.

Zakres zadania obejmował:

 • rozbiórkę istniejącego obiektu inżynierskiego - wiaduktu nad torami PKP,
 • budowę nowego obiektu inżynierskiego - wiaduktu nad torami PKP w miejscu istniejącego wiaduktu planowanego do rozbiórki,
 • rozbudowę dojazdu od strony północnej w ciągu ulicy Chociebuskiej,
 • przebudowę dojazdu od strony południowej w ciągu ulicy Chociebuskiej,
 • przebudowę w niezbędnym zakresie ulicy Żernickiej,
 • budowę systemu odwodnienia wiaduktu (budowę sieci kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem ścieków deszczowych do istniejącej kanalizacji deszczowej
 • budowę miejskich kanałów technologicznych (MTKK),
 • przebudowę istniejącego oświetlenia ulicznego,
 • przełożenie istniejącej sieci kanalizacji deszczowej kd 200 administrowanej przez PKP PLK we Wrocławiu,
 • przełożenie istniejącej instalacji telekomunikacyjnej,
 • wycinkę drzew i krzewów, urządzeniu zieleni.

 Podstawowe parametry obiektu to:

 • nośność wiaduktu - klasa A wg [33]
 • długość całkowita - 81,73 m
 • szerokość całkowita - 16,20 m
 • kąt skosu - 77,7º
 • powierzchnia pomostu - 840 m2
 • szerokość jezdni - 7,00 m
 • szerokość ścieżek rowerowych - 2 x 1,50 m + 2 x 0,30 m opaski
 • szerokość chodników - 2 x 2,00 m
 • ilość przęseł - 3
 • rozpiętości teoretyczne przęseł - 20,30+15,60+15,15 m (w osiach podpor)
 • rodzaj konstrukcji - zespolona płytowa z belek prefabrykowanych
 • schemat statyczny - konstrukcja belkowa, ciągła
Lokalizacja: Wrocław
Klient: Wrocławskie Inwestycje
Wartość: 7,3 mln
Czas realizacji: 10 msc