RSS

RSS
IMG_20201208_125715.jpg
123.jpg
IMG_20210108_075340.jpg
IMG_20210111_074534.jpg
IMG_20210119_144406.jpg
IMG_20210121_122229.jpg
IMG_20210122_122539.jpg
IMG_20210129_142033.jpg
IMG_20210129_154312.jpg
IMG_20210301_150905.jpg
IMG_20210310_094048.jpg
IMG_20210310_102708.jpg
IMG_20210312_042851.jpg
IMG_20210315_104736.jpg
IMG_20210316_142221.jpg

Poprawa infrastruktury rowerowej - Budowa kładki rowerowej przy moście Lwowskim wraz z infrastrukturą dojazdową

Projektowana kładka jest budowlą o charakterze komunikacyjnym, przeprowadzającym ruch rowerowy nad rzeką Wisłok. Obiekt ten został zaprojektowany w taki sposób, aby zbytnio nie ingerował w otaczające środowisko, a zarazem nawiązywał swoją formą do otoczenia. Projektowany obiekt będzie prosty co do formy architektonicznej. Przęsła obiektu o stałej wysokości, ukształtowane zgodnie z projektowaną niweletą tworzą harmonijną linię z płaskim terenem na dojazdach do kładki, zapewniając tym samym maksymalny komfort jego przyszłym użytkownikom. Zaprojektowano obiekt o schemacie statycznym belki ciągłej trzyprzęsłowej. Przęsło stanowić będzie konstrukcja zespolona stalowo-betonowa. Stalowe dźwigary skrzynkowe zostaną połączone poprzecznicami stalowymi z dwuteowników. Na tak ukształtowanej konstrukcji nośnej zostanie wykonana żelbetowa płyta pomostu. Konstrukcja oparta zostanie na przyczółkach i dwóch podporach pośrednich na brzegach rzeki Wisłok. Podpory zlokalizowano na przedłużeniu osi podpór istniejącego mostu Lwowskiego. Elewację obiektu w widoku z boku tworzyła będzie linia deski gzymsowej z częściowo widocznym spodem dźwigara stalowego, przyczółkami i filarami.

Lokalizacja: Rzeszów
Klient: Gmina Miasto Rzeszów
Wartość: 2,3 mln
Czas realizacji: 9 miesięcy