Odbudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej Nr 114809R Krasna – Dział – Zagórze (ul. Długa)

LOKALIZACJA:
Korczyna
Wartość:
1 mln
CZAS REALIZACJI:
3 miesiące

Inwestycja pn. „Odbudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej Nr 114809R Krasna – Dział – Zagórze (ul. Długa)” dotyczy odbudowy zniszczonego przez powódź mostu przez potok Krościenka w miejscowości Krasna. Odbudowa polega na odtworzeniu stanu pierwotnego, tj. wykonaniu nowego mostu w miejscu obecnego, zniszczonego obiektu. W ramach odbudowy przewidziano odtworzenie dojazdów w obrębie klinów odłamu oraz lokalny remont koryta potoku. Odbudowa mostu wraz z dojazdami i remontem potoku w obrębie obiektu spowoduje likwidację występującej obecnie nieciągłości drogi gminnej oraz unormuje spływ wód powodziowych, a także zapewni właściwe bezpieczeństwo użytkowania drogi oraz zapewni minimalizację zagrożenia powodziowego dla okolicznych terenów. Posadowienie na palach zlikwiduje niebezpieczeństwo ponownego podmycia fundamentów i wystąpienia awarii obiektu. Odbudowa zapewni możliwość normalnej eksploatacji drogi oraz maksymalizację bezpieczeństwa powodziowego, przy jednoczesnym zachowaniu istniejącego stanu środowiska, zachowaniu istniejącej lokalizacji, a także parametrów geometryczno-użytkowych, analogicznych jakie posiadał most istniejący. Remont i umocnienie koryta potoku unormuje i uspokoi spływ wód powodziowych, zapewniając terenom okolicznym właściwe bezpieczeństwo powodziowe.