RSS

RSS
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7- miniaturka.jpg

Modernizacja mostu w miejsowości Dziewoklicz

W okresie maj 2015 - październik 2016 Zostały zaprojektowane i wykonane prace związane z realizacją inwestycji pn. "Likwidacja wąskich gardeł poprzez poprawę stanu technicznego obiektów inżynieryjnych - Modernizacja mostu w km 208,11 linii nr 351 Poznań - Szczecin Główny”. Modernizacji podlegał most przez rzekę Odrę o długości 200,0m. Przęsła kratownicowe z jazdą górą o rozpiętości 2x60 oraz przęsło z jazdą dołem o rozpiętości 80m wraz z przebudową sieci teletechnicznych , SRK, Elektroenergetycznych, oraz Sieci trakcyjnej.

W ramach niniejszej zostały wykonane następujące roboty:

Branża mostowa:

 • Wykonanie antykorozji przęseł stalowych kratownicowych.
 • Naprawa i wzmocnienie istniejących filarów oraz przyczółków mostu.
 • Przebudowa ciosów podłożyskowych wraz z regulacją łożysk
 • Regulacja przęseł - podniesienie nasunięcie i ustawienie w projektowanym położeniu.
 • Wykonanie reprofilacji skarp wraz z ich umocnieniem
 • Wykonanie nowych schodów skarpowych wraz z dojściem poziomym do przęseł mostu.
 • Wykonanie nowych chodników z kratek typu mostostal wraz z poszerzeniem jednostronnym na całej długości

Branża torowa:

 • Przebudowa nawierzchni torowej na mostownicach - 2 x200,m
 • Przebudowa układu torowego wraz z regulacją w palnie dojazdów do mostu na odcinku ok 600m
 • Montaż 2 przyrządów wyrównawczych
 • Wzmocnienie podłoża za przyczółkami
 • Likwidacja efektu progowego poprzez wykonanie stref przejściowych

Przebudowa sieci:

 • Regulacja sieci trakcyjnej wraz z wymijaną uszkodzonych elementów i podwieszeń sieci.
 • Przebudowa kolizji z siecią teletechniczną - zabudowa nowych studni kablowych i ułożenie ok 500m nowej sieci teletechnicznej
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych kolidujących z modernizacją mostu.
 • Przebudowa sieci SRK w zakresie kolizji z projektowaną modernizacją mostu.
 • Wykonanie projektu oraz przebudowa urządzeń SRK pozwalająca na prowadzenie robót po jednym torze
Lokalizacja: Dziewoklicz
Klient: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Wartość: 9,5 mln
Czas realizacji: 6 miesięcy