RSS

RSS
IMG_20210318_152621.jpg
IMG_20210414_102722.jpg
IMG_20210706_083204.jpg
IMG_20210712_132554.jpg
IMG_20210722_101205.jpg
IMG_20210726_154400.jpg
IMG_20210726_154918.jpg
IMG_20210726_184222.jpg
IMG_20210727_160133.jpg

Modernizacja 21 szt. obiektów inżynieryjnych na szlaku Opoczno Płd - Pilichowice w ramach projektu "Modernizacja linii kolejowej nr 4 - CMK Etap II"

W ramach konsorcjum z firmą SARINŻ (Partner Konsorcjum) kontynuujemy modernizację linii kolejowej nr 4 CMK. Tym razem zawarliśmy umowę na: Modernizację 21 szt. obiektów inżynieryjnych na szlaku Opoczno Płd. – Pilichowice w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II”

 W skład zadania wchodzi modernizacja:

  • 15 przepustów kolejowych w km: 93,966; 94,795; 95,470; 96,343; 97,380; 98,487; 100,538; 100,975; 101,820; 102,230; 102,995; 103,181; 104,964; 105,705; 106,196;
  • 4 wiadukty kolejowe w km: 99,693; 101,970; 103,088; 104,275;
  • 2 mosty kolejowe w km: 95,821; 99,246.

Modernizacja ww. obiektów inżynieryjnych ma na celu dostosowanie do prędkości taboru kolejowego w ruchu pasażerskim do 250 km/h.

 Przebudowa 4  wiaduktów kolejowych i 2 mostów kolejowych:

Wiadukt kolejowy w km 99,693 – konstrukcji żelbetowej monolitycznej, schemacie statycznym ramowym, rozpiętość teoretyczna przęsła wynosi 8,95 m;

Wiadukt kolejowy w km 101,970 – konstrukcji żelbetowej monolitycznej, schemacie statycznym ramowym, rozpiętość teoretyczna przęsła wynosi 5,50 m;

Wiadukt kolejowy w km 103,088 – konstrukcji zespolonej stalowo - betonowej, schemacie statycznym belki swobodnie podpartej, rozpiętość teoretyczna przęsła wynosi 19,00 m;

Wiadukt kolejowy w km 104,275 – konstrukcji żelbetowej monolitycznej, schemacie statycznym ramowym, rozpiętość teoretyczna przęsła wynosi 5,50 m;

Most kolejowy w km 95,821 – konstrukcji zespolonej stalowo - betonowej, schemacie statycznym belki swobodnie podpartej, rozpiętość teoretyczna przęsła wynosi 20,40 m;

Most kolejowy w km 99,246 – konstrukcji zespolonej stalowo - betonowej, schemacie statycznym belki swobodnie podpartej, rozpiętość teoretyczna przęsła wynosi 11,30 m.

 Zakres robót obejmuję:

- rozbiórkę istniejącego ustroju nośnego wraz z wyposażeniem,

- budowę nowego ustroju nośnego wraz z wyposażeniem,

- wykonanie strefy przejściowej.

Lokalizacja: Pilichowice
Klient: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Wartość: 44,7 mln
Czas realizacji: 18 msc