RSS

RSS
5.jpg
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
1.jpg
2.jpg
3.jpg

Modernizacja 16 szt. obiektów inżynieryjnych na szlaku Pilichowice - Olszamowice w ramach projektu "Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa etap II"

Modernizacja 16 szt. obiektów inżynierskich odbywa się w konsorcjum firm: INTOP Warszawa Sp. z o.o. (Lider) wraz z SARINŻ Sp. z o.o. (Partner). Obiekty wchodzące w skład zadania:

  • Przepusty km: 106,872; 108,233; 110,584; 114,049; 114,361; 116,883; 117,775; 119,842; 122,285; 122,482
  • Wiadukty km: 108,779; 113,161
  • Mosty km: 108,654; 117,216; 120,954; 113,449

Zamówienie obejmuje wykonanie zakresu inżynieryjnego, odtworzenia odwodnienia oraz usuwanie drzew i krzewów.

 

Lokalizacja: Pilichowice - Olszamowice
Klient: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Wartość: 56,9 mln
Czas realizacji: 17 miesięcy