RSS

RSS
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg

Modernizacja 14 szt. obiektów inżynieryjnych wraz z przebudową dróg technologicznych na szlaku Idzikowice-Opoczno Płd.

W wyniku wygranego przetargu i podpisanej w dniu 07.01.2019 r. umowy, Konsorcjum Firm: Intop Warszawa Sp. z o.o. (Lider) oraz Serso Sp. z o.o. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego konsorcjum wykona modernizację 14 szt. obiektów inżynieryjnych wraz z przebudową dróg technologicznych na szlaku Idzikowice – Opoczno Płd. w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II” przeprowadzonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja 14 szt. obiektów na podstawie dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego oraz zaprojektowanie i przebudowa dróg technologicznych wzdłuż linii kolejowej nr 4 na szlaku Idzikowice – Opoczno Płd. wraz z obiektami inżynieryjnymi znajdującymi się drogą technologiczną, odwodnieniem oraz wycinką drzew i krzewów

 

Lokalizacja: Idzikowice - Opoczno
Klient: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Wartość: 44,9 mln
Czas realizacji: 22 miesiące