RSS

RSS
PHOTO-2022-03-16-08-16-_3.jpg
PHOTO-2022-03-16-08-16-_6.jpg
PHOTO-2022-03-16-08-16-_7.jpg
PHOTO-2022-03-17-12-35-29-2.jpg
9.jpg
PHOTO-2022-03-16-08-16-_15.jpg
PHOTO-2022-03-16-08-16-_1.jpg
PHOTO-2022-03-16-08-16-_13.jpg
PHOTO-2022-03-17-12-35-29-8.jpg
PHOTO-2022-03-17-12-35-29-5.jpg
8.jpg
PHOTO-2022-03-17-12-35-29-6.jpg
PHOTO-2022-03-17-12-35-29-1.jpg
PHOTO-2022-03-16-08-16-_17.jpg
1.jpg

Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu ul. Polnej i ul. Kwiatowej w Legionowie

W dniu 29.10.2020 zawarliśmy umowę na "Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na budowie skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu ul. Polnej i ul. Kwiatowej w Legionowie, wraz z likwidacją przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 24,455 linii kolejowej nr 9 w ul. Kwiatowej/Polnej w Legionowie" z Gminą Miejską Legionowo przy współudziale PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W ramach wykonywanego przez nas projektu wykonaliśmy etap projektowania i przystępujemy do budowy bezkolizyjnego skrzyżowania w Legionowie. Główny cel to zwiększenie bezpieczeństwa na kolei oraz w ruchu drogowym. Po zakończeniu prac, piesi i rowerzyści będą mogli skorzystać z chodnika i ścieżki rowerowej. Kierowcy nie będą już musieli czekać przed często zamykanymi rogatkami, bo przejadą bezkolizyjnie pod linią kolejową z Warszawy do Trójmiasta tunelem drogowym. Budowany tunel drogowy, który zastąpi przejazd kolejowo-drogowy przy ulicach Polnej i Kwiatowej, będzie miał 49 m długości oraz 13 m szerokości. Zaprojektowane rozwiązanie pozwoli na poprowadzenie po torami dwupasmowej jezdni o łącznej szerokości 6 m, a także trzymetrowej trasy pieszo-rowerowej.

Lokalizacja: Legionowo
Klient: Gmina Miejska Legionowo
Wartość: 25,8 mln
Czas realizacji: 24 miesiące