RSS

RSS
DSC00289.JPG
DSC00325.JPG
DSC00415.JPG
DSC00420.JPG
DSC00456.JPG
DSC00506.JPG
DSC00513.JPG
DSC00541.JPG
DSC00875.JPG
DSC00940.JPG
DSC01068.JPG
DSC01601.JPG
DSC01628.JPG
DSC01663.JPG
DSC01679.JPG
DSC01694.JPG
DSC01746.JPG
DSC01753.JPG
DSC01773.JPG
DSC02041.JPG
DSC02076.JPG
DSC02050.JPG
DSC02081.JPG
DSC02030.JPG
DSC02139.JPG
DSC02202.JPG
DSC02267.JPG
DSC02294.JPG
DSC02324.JPG
DSC02406.JPG
DSC02446.JPG
DSC02457.JPG
DSC02471.JPG
DSC02478.JPG
DSC02492.JPG
DSC02950.JPG
DSC02955.JPG
DSC03023.JPG
DSC03041.JPG
DSC03098.JPG
DSC03103.JPG
DSC03127.JPG
DSC04542.JPG
DSC04544.JPG
DSC04572.JPG
DSC04803.JPG
DSC04834.JPG

Budowa mostu przez rzekę Warta w m. Warta

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 - budowa mostu przez rzekę Warta w m. Warta

Zakres inwestycji obejmuje w szczególności wykonanie następujących robót budowlanych:

  • rozbiórkę i budowę mostu przez rzekę Wartę
  • budowę mostu tymczasowego wraz z budową tymczasowej drogi objazdowej na czas rozbiórki i budowy mosty stałego przez rzekę Wartę
  • rozbiórkę i budowę jezdni drogi wojewódzkiej wraz z poboczami
  • budowę chodników
  • rozbiórkę przepustu oraz zamulenie (przebudowę) przepustu
  • budowę przepustu na rowie R-B z funkcją przejścia dla płazów i małych zwierząt oraz budowę przepustu tymczasowego wraz z dojazdami na czas robót budowlanych na przepuście stałym
  • rozbiórkę i budowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi wody opadowe
  • rozbiórkę i budowę zjazdów
  • umocnienie dna doliny rzeki w rejonie filarów mostu stałego oraz wykonanie opaski brzegowej
  • przebudowę sieci teletechnicznej
Lokalizacja: Warta
Klient: Województwo Łódzkie
Wartość: 26 mln
Czas realizacji: 21 miesięcy