Pracownik Brygady Utrzymania oraz Remontów Dróg i Obiektów

RSS

RSS

Opis stanowiska:

 • realizacja zadań z zakresu utrzymania obiektów mostowych w okresie letnim i zimowym, w szczególności utrzymanie stanu elementów bezpieczeństwa ruchu i wyposażenia – barier energochłonnych, balustrad stalowych, ekranów dźwiękochłonnych, oznakowania drogi, zapewnienie czystości pasa drogowego itp. z zachowaniem obowiązujących procedur bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • realizacja działań zabezpieczających i porządkowych w ramach bieżących przeglądów obiektów inżynierskich;
 • prawidłowa obsługa sprzętu oraz maszyn budowlanych i pojazdów.

Wymagania:

 • posiadania ważnego prawa jazdy kat. B (kat. C będzie mile widziana);
 • gotowości do pracy systemie zmianowym – 12-godzinnym i pełnienia dyżurów poza godzinami pracy;
 • fachowości, rzetelności, sumienności, kultury osobistej i umiejętności współpracy w zespole;
 • zaangażowania i predyspozycji do pracy w każdych warunkach pogodowych;
 • mile widziane dodatkowe kwalifikacje: budowlane, elektryczne, spawalnicze oraz uprawnienia do obsługi maszyn i urządzeń budowlanych (sprężarki, zagęszczarki, młoty wyburzeniowe itp.).

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia (przejrzysta umowa o pracę);
 • atrakcyjny system wynagrodzeń uwzględniający staż pracy, doświadczenie oraz posiadane umiejętności i kwalifikacje;
 • zdobycie doświadczenia oraz możliwość podniesienia własnych kwalifikacji w różnych obszarach;
 • interesującą pracę w spółce o ugruntowanej pozycji rynkowej oraz wysokiej dynamice rozwoju;
 • pełną zróżnicowanych wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze;
 • rozbudowany pakiet socjalny (prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, karta MultiSport);

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji osoby ubiegające się o zatrudnienie proszone są o zapoznanie się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania przez spółkę „INTOP Warszawa” Sp. z o.o. danych osobowych udostępnianych przez kandydatów do pracy w zgłoszeniu rekrutacyjnym: www.intop.pl/rodo

Udział w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez spółkę „INTOP Warszawa” Sp. z o.o. jest dobrowolny.

Wysłanie zgłoszenia aplikacyjnego kandydata do pracy jest jednoznaczne z dobrowolnym, konkretnym, świadomym i jednoznacznym okazaniem woli (wyrażeniem zgody) udziału w procesie rekrutacyjnym oraz akceptacją przedstawionych zasad przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy.

Przetwarzanie danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie (kandydata do pracy) odbywa się z poszanowaniem jej prawa do prywatności oraz na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa polskiego i europejskiego.