O firmie

RSS

RSS

Intop Warszawa Sp. z o.o. należy do grona najbardziej profesjonalnych firm budowlanych w Polsce. Występując w roli generalnego wykonawcy, realizuje inwestycje na kluczowych inwestycjach infrastrukturalnych w kraju.
Spółka powstała w 2007 roku w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie w sektorze budowlanym związanym z wykonywaniem profesjonalnych usług w branży konstrukcyjnej oraz mostowej. Początkowo działalność firmy skupiała się na budowie obiektów inżynierskich, ich naprawach i remontach. Ponadto w dorobku firmy są prace konserwatorskie obiektów zabytkowych, a także realizacje związane z obiektami budownictwa ogólnego, inżynierii sanitarnej i ochrony środowiska.
Dynamiczny rozwój firmy sprawił, że w ostatnich latach poszerzyliśmy swą działalność na obszarze całego kraju jak i zwiększyliśmy profil naszej działalności o branżę kolejową, w której odnosimy znaczące sukcesy.
Intop Warszawa Sp. z o.o. dzisiaj to doświadczony Wykonawca, który dzięki zdobytym doświadczeniom podczas realizacji najistotniejszych projektów w kraju jest w stanie sprostać najtrudniejszym zadaniom i wymaganiom stawianym przez inwestora. W pracach wykorzystujemy nie tylko sprawdzone rozwiązania, ale również z powodzeniem wprowadzamy nowatorskie technologie i materiały, realizując inwestycje w oparciu o siły własne, własną bazę sprzętową oraz współpracując z solidnymi podwykonawcami. Swoją działalność opieramy przede wszystkim na potencjale kadrowym polegając na ich doświadczeniu  charakteryzującym się wysoką wiedzą techniczną oraz rzetelnością.  W swoich zasobach personalnych posiadamy osoby posiadające uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności  mostowej, drogowej, kolejowej i konstrukcyjno-budowlanej.
Poziom świadczonych usług, ukierunkowany rozwój i wykwalifikowana kadra pozwala nam wiązać przyszłość firmy z uczestnictwem w największych i najważniejszych projektach budowlanych na terenie Polski.