Kierownik Robót Torowych

RSS

RSS

Kierownik Robót Torowych

Miejsce pracy: Grodzisk Mazowiecki (woj. mazowieckie)

Do zakresu obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku, na które aplikujesz, będzie należeć:

 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją robót w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną i harmonogramy;
 • analiza dokumentacji projektowej pod względem optymalizacji techniczno-kosztowej;
 • realizacja robót zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną oraz prawem budowlanym;
 • współpraca z dostawcami i podwykonawcami robót, koordynowanie robót realizowanych siłami własnymi oraz przez podwykonawców;
 • dbałość o terminowość i wysoką jakość realizacji prac pod względem technicznym oraz ekonomicznym;
 • kontrolowanie przestrzegania przepisów BHP;
 • współpraca z Kierownikiem Budowy oraz pozostałym zespołem przy prowadzeniu kontraktu w celu zwiększenia wydajności i jakości pracy;
 • bieżąca korespondencja i współpraca z Inwestorem oraz podwykonawcami w zakresie realizowanych robót, w tym raportowanie o postępie prac, harmonogramowaniu oraz wypełnianie procedur kontraktowych (m.in. rozliczenia, zatwierdzenia materiałów itp.).

Od kandydata do pracy wymagamy:

 • wykształcenia wyższego technicznego (budowlanego) I stopnia (tytuł inżyniera) – warunek konieczny;
 • posiadania uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych – warunek konieczny;
 • posiadania prawa jazdy w kategorii B – warunek konieczny;
 • doświadczenie przy realizacji inwestycji kolejowych w oparciu o warunki FIDIC;
 • umiejętności zarządzania procesami inwestycyjno-budowlanymi;
 • umiejętności praktycznej obsługi pakietu MS Office - mile widziana znajomość: MS Project, Autocad lub podobnych;
 • dokładności, sumienności oraz dobrej organizacji pracy;
 • samodzielności, zaangażowania oraz silnej motywacji do pracy;
 • dobrych umiejętności komunikacyjnych oraz pracy w zespole.

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia (przejrzysta umowa o pracę);
 • atrakcyjny system wynagrodzeń uwzględniający staż pracy, doświadczenie oraz posiadane umiejętności i kwalifikacje;
 • niezbędne narzędzia do pracy (m.in. telefon, laptop);
 • zdobycie doświadczenia poprzez udział w realizacji prestiżowych inwestycji budowlanych;
 • interesującą pracę w spółce o ugruntowanej pozycji rynkowej oraz wysokiej dynamice rozwoju;
 • pełną zróżnicowanych wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze oraz dynamicznym i młodym, lecz doświadczonym, zespole;
 • możliwości podniesienia własnych kwalifikacji w różnych obszarach;
 • rozbudowany pakiet socjalny (ubezpieczenie grupowe, karta MultiSport);

Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacji na powyższe stanowisko prosimy o przesyłanie swoich aplikacji CV poprzez przycisk aplikowania poniżej.

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji osoby ubiegające się o zatrudnienie proszone są o zapoznanie się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania przez spółkę „INTOP Warszawa” Sp. z o.o., danych osobowych udostępnianych przez kandydatów do pracy w zgłoszeniu rekrutacyjnym.

Udział w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez spółkę „INTOP Warszawa” Sp. z o.o. jest dobrowolny.

Wysłanie zgłoszenia aplikacyjnego kandydata do pracy jest jednoznaczne z dobrowolnym, konkretnym, świadomym i jednoznacznym okazaniem woli (wyrażeniem zgody) udziału w procesie rekrutacyjnym oraz akceptacją przedstawionych zasad przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy.

Przetwarzanie danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie (kandydata do pracy) odbywa się z poszanowaniem jej prawa do prywatności oraz na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa polskiego i europejskiego.