Kierownik Robót

Do zakresu obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku, na które aplikujesz, będzie należeć głównie:

 • Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją robót w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną i harmonogramy,
 • Realizacja robót zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną oraz prawem budowlanym,
 • Współpraca z dostawcami i podwykonawcami robót, koordynowanie robót realizowanych w siłach własnych i przez podwykonawców,
 • Dbałość o terminowość i wysoką jakość realizacji pod względem technicznym oraz ekonomicznym,
 • Kontrola przestrzegania przepisów BHP,
 • Bieżące kontrolowanie budżetu w trakcie trwania budowy,
 • Efektywne zarządzanie podległym zespołem w celu zwiększenia wydajności i jakości pracy,

Od kandydata do pracy wymagamy:

 • Wykształcenie wyższe techniczne,
 • Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej,
 • 2 lata udokumentowanego doświadczenia w pracy na stanowisku kierownika robót mostowych,
 • Umiejętność zarządzania podległym zespołem i procesami budowlanymi
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (szczególnie MS Excel)
 • Prawo jazdy kat. B
 • Samodzielność oraz umiejętność pracy w zespole,
 • Dyspozycyjność i mobilność.

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia (przejrzysta umowa o pracę);
 • atrakcyjny system wynagrodzeń uwzględniający staż pracy, doświadczenie oraz posiadane umiejętności i kwalifikacje;
 • zdobycie doświadczenia oraz możliwość podniesienia własnych kwalifikacji w różnych obszarach;
 • interesującą pracę w spółce o ugruntowanej pozycji rynkowej oraz wysokiej dynamice rozwoju;
 • pełną zróżnicowanych wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze;
 • rozbudowany pakiet socjalny (prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, karta MultiSport);

Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacji na powyższe stanowisko prosimy o przesyłanie swoich aplikacji CV poprzez przycisk "Wyślij wiadomość" powyżej.

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji osoby ubiegające się o zatrudnienie proszone są o zapoznanie się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania przez spółkę „INTOP Warszawa” Sp. z o.o. danych osobowych udostępnianych przez kandydatów do pracy w zgłoszeniu rekrutacyjnym: www.intop.pl/rodo

Udział w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez spółkę „INTOP Warszawa” Sp. z o.o. jest dobrowolny.

Wysłanie zgłoszenia aplikacyjnego kandydata do pracy jest jednoznaczne z dobrowolnym, konkretnym, świadomym i jednoznacznym okazaniem woli (wyrażeniem zgody) udziału w procesie rekrutacyjnym oraz akceptacją przedstawionych zasad przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy.

Przetwarzanie danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie (kandydata do pracy) odbywa się z poszanowaniem jej prawa do prywatności oraz na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa polskiego i europejskiego.

APLIKUJ