Inżynier budowy

RSS

RSS

INTOP Warszawa Sp. z o.o.

Spółka INTOP Warszawa powstała w 2007 roku. Działalność firmy skupia się na budowie, naprawach i remontach budowli inżynierskich, ponadto w dorobku firmy są prace konserwatorskie obiektów zabytkowych, a także realizacje związane z obiektami budownictwa ogólnego, inżynierii sanitarnej i ochrony środowiska. W ostatnich latach firma poszerzyła profil działalności o branżę kolejową w której odnosi znaczące sukcesy. W pracach wykorzystujemy nowatorskie technologie. Swoją działalność opieramy na doświadczeniu kadry technicznej charakteryzującej się wysoką wiedzą techniczną i organizatorską, posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności mostowej, drogowej, torowej i ogólnej.

 

Inżynier budowy

Miejsce pracy: Sokółka (woj. podlaskie)

 

Do zakresu obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku, na które aplikujesz, będzie należeć:

 • tworzenie i archiwizacja dokumentacji budowy, w tym dokumentacji rozliczeniowej, materiałowej itp.;
 • współudział w tworzeniu i analizie harmonogramu robót oraz monitorowaniu postępu robót;
 • raportowanie o postępie robót we współpracy z Kierownikiem Budowy oraz Kierownikami Robót;
 • przygotowywanie dokumentacji odbiorowej oraz innych dokumentów obiegowych niezbędnych w trakcie realizacji robót;
 • sporządzanie obmiarów i przedmiarów robót oraz weryfikacja dokumentacji technicznej;
 • prowadzenie dokumentacji budowy w zakresie BHP.

Od kandydata do pracy wymagamy:

 • wykształcenia wyższego technicznego (budowlanego) min. I stopnia (tytuł inżyniera) – warunek konieczny;
 • posiadania prawa jazdy w kategorii B – warunek konieczny;
 • umiejętności praktycznej obsługi pakietu MS Office - mile widziana znajomość: MS Project, Autocad lub podobnych;
 • doświadczenie w pracy przy kontraktach kolejowych i/lub drogowych będzie dodatkowym atutem;
 • dokładności, sumienności oraz dobrej organizacji pracy;
 • samodzielności, zaangażowania oraz silnej motywacji do pracy;
 • dobrych umiejętności komunikacyjnych oraz niekonfliktowej pracy w zespole;.

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia (przejrzysta umowa o pracę);
 • atrakcyjny system wynagrodzeń uwzględniający staż pracy, doświadczenie oraz posiadane umiejętności i kwalifikacje;
 • niezbędne narzędzia do pracy (telefon, laptop);
 • zdobycie doświadczenia poprzez udział w realizacji prestiżowych inwestycji budowlanych, w tym możliwość czynnego udziału w procesie budowlanym na każdym jego etapie;
 • interesującą pracę w spółce o ugruntowanej pozycji rynkowej oraz wysokiej dynamice rozwoju;
 • pełną zróżnicowanych wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze oraz dynamicznym i młodym, lecz doświadczonym, zespole;
 • możliwości podniesienia własnych kwalifikacji w różnych obszarach, w tym możliwość zdobycia praktyki do uprawnień budowlanych w specjalnościach inżynieryjnej kolejowej, mostowej, konstrukcyjno-budowlanej;
 • rozbudowany pakiet socjalny (ubezpieczenie grupowe, karta MultiSport);

Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacji na powyższe stanowisko prosimy o przesyłanie swoich aplikacji CV poprzez przycisk aplikowania poniżej.

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji osoby ubiegające się o zatrudnienie proszone są o zapoznanie się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania przez spółkę „INTOP Warszawa” Sp. z o.o., danych osobowych udostępnianych przez kandydatów do pracy  w zgłoszeniu rekrutacyjnym.

Udział w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez spółkę „INTOP Warszawa” Sp. z o.o. jest dobrowolny.

Wysłanie zgłoszenia aplikacyjnego kandydata do pracy jest jednoznaczne z dobrowolnym, konkretnym, świadomym i jednoznacznym okazaniem woli (wyrażeniem zgody) udziału w procesie rekrutacyjnym oraz akceptacją przedstawionych zasad przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy.

Przetwarzanie danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie (kandydata do pracy) odbywa się z poszanowaniem jej prawa do prywatności oraz na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa polskiego i europejskiego.