Inżynier budowy Utrzymanie

RSS

RSS

Do zakresu obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku, na które aplikujesz, będzie należeć:

 • nadzór oraz organizacja robót budowlanych;
 • tworzenie i archiwizacja dokumentacji budowy, w tym dokumentacji rozliczeniowej, materiałowej;
 • tworzenie harmonogramów dostaw materiałów oraz sprzętu na budowę oraz dalsza ich weryfikacja w zakresie terminowości, ilości oraz jakości;
 • analiza dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych;
 • analiza SIWZ oraz innych dokumentów przetargowych i kontraktowych;
 • współudział w tworzeniu i analizie harmonogramu robót;
 • weryfikacja i archiwizacja dokumentacji jakościowej materiałów.

Od kandydata do pracy wymagamy:

 • wykształcenia wyższego technicznego (budowlanego) min. I stopnia (tytuł inżyniera) – warunek konieczny;
 • posiadania prawa jazdy w kategorii B – warunek konieczny;
 • doświadczenie w pracy przy kontraktach kolejowych i/lub drogowych będzie dodatkowym atutem;
 • umiejętności praktycznej obsługi pakietu MS Office - mile widziana znajomość: MS Project, Autocad itp.;
 • dokładności, sumienności oraz dobrej organizacji pracy;
 • samodzielności, zaangażowania oraz silnej motywacji do pracy;
 • dobrych umiejętności komunikacyjnych oraz niekonfliktowej pracy w zespole.

 Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia (przejrzysta umowa o pracę);
 • atrakcyjny system wynagrodzeń uwzględniający staż pracy, doświadczenie oraz posiadane umiejętności i kwalifikacje;
 • niezbędne narzędzia do pracy (telefon, laptop);
 • zdobycie doświadczenia poprzez udział w realizacji prestiżowych inwestycji budowlanych;
 • interesującą pracę w spółce o ugruntowanej pozycji rynkowej oraz wysokiej dynamice rozwoju;
 • pełną zróżnicowanych wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze oraz dynamicznym i doświadczonym zespole;
 • możliwości podniesienia własnych kwalifikacji w różnych obszarach;
 • rozbudowany pakiet socjalny (ubezpieczenie grupowe, karta MultiSport).

Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacji na powyższe stanowisko prosimy o przesyłanie swoich aplikacji CV poprzez przycisk aplikowania poniżej.

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji osoby ubiegające się o zatrudnienie proszone są o zapoznanie się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania przez spółkę „INTOP Warszawa” Sp. z o.o., danych osobowych udostępnianych przez kandydatów do pracy w zgłoszeniu rekrutacyjnym.

Udział w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez spółkę „INTOP Warszawa” Sp. z o.o. jest dobrowolny.

Wysłanie zgłoszenia aplikacyjnego kandydata do pracy jest jednoznaczne z dobrowolnym, konkretnym, świadomym i jednoznacznym okazaniem woli (wyrażeniem zgody) udziału w procesie rekrutacyjnym oraz akceptacją przedstawionych zasad przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy.

Przetwarzanie danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie (kandydata do pracy) odbywa się z poszanowaniem jej prawa do prywatności oraz na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa polskiego i europejskiego.