Inżynier budowy

Do zakresu obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku, na które aplikujesz, będzie należeć głównie:

 • archiwizacja i tworzenie dokumentacji budowy, w tym dokumentacji rozliczeniowej, materiałowej itp.
 • współudział w tworzeniu i analizie harmonogramu robót oraz monitorowaniu postępu robót
 • raportowanie o postępie robót we współpracy z Kierownikiem Budowy oraz Kierownikami Robót
 • przygotowywanie dokumentacji odbiorowej oraz innych dokumentów obiegowych niezbędnych w trakcie realizacji robót,
 • sporządzanie obmiarów i przedmiarów robót oraz weryfikacja dokumentacji technicznej
 • prowadzenie dokumentacji budowy w zakresie BHP

Od kandydata do pracy wymagamy:

 • wykształcenie techniczne budowlane min. Inż. – warunek konieczny
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office (mile widziana znajomość: MS Project i Autocad lub podobnych)
 • dokładność, sumienność oraz dobra organizacja pracy
 • prawo jazdy kategorii B – warunek konieczny
 • samodzielność, zaangażowanie oraz silna motywacja do pracy
 • dobre umiejętności komunikacyjne i pracy w zespole
 • mile widziane doświadczenie w pracy na budowie w tematach rozliczeń budowy, zatwierdzeń materiałów, sprawozdań z robót.

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia (przejrzysta umowa o pracę);
 • atrakcyjny system wynagrodzeń uwzględniający staż pracy, doświadczenie oraz posiadane umiejętności i kwalifikacje;
 • zdobycie doświadczenia oraz możliwość podniesienia własnych kwalifikacji w różnych obszarach;
 • interesującą pracę w spółce o ugruntowanej pozycji rynkowej oraz wysokiej dynamice rozwoju;
 • pełną zróżnicowanych wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze;
 • rozbudowany pakiet socjalny (prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, karta MultiSport);

Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacji na powyższe stanowisko prosimy o przesyłanie swoich aplikacji CV poprzez przycisk "Wyślij wiadomość" powyżej.

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji osoby ubiegające się o zatrudnienie proszone są o zapoznanie się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania przez spółkę „INTOP Warszawa” Sp. z o.o. danych osobowych udostępnianych przez kandydatów do pracy w zgłoszeniu rekrutacyjnym: www.intop.pl/rodo

Udział w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez spółkę „INTOP Warszawa” Sp. z o.o. jest dobrowolny.

Wysłanie zgłoszenia aplikacyjnego kandydata do pracy jest jednoznaczne z dobrowolnym, konkretnym, świadomym i jednoznacznym okazaniem woli (wyrażeniem zgody) udziału w procesie rekrutacyjnym oraz akceptacją przedstawionych zasad przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy.

Przetwarzanie danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie (kandydata do pracy) odbywa się z poszanowaniem jej prawa do prywatności oraz na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa polskiego i europejskiego.

 

 

APLIKUJ