Aktualności

RSS

RSS

Zmodernizujemy 16szt. obiektów inżynieryjnych na szlaku Pilichowice - Olszamowice

07.02.2020

W dniu 07.02.2020 roku została podpisana umowę na "Modernizację 16 szt. obiektów inżynieryjnych na szlaku Pilichowice - Olszamowice w ramach projektu "Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa etap II"" poprzez konsorcjum w składzie: INTOP Warszawa Sp. z oo.o. - Lider oraz SARINŻ Sp. z o.o. - Partner. Zakończenie prac zaplanowano na czerwiec 2021 roku.

Wykonawcy przebudują dwa wiadukty (w km: 108,779; 113,161), cztery mosty (w km; 108,654; 117,216; 120,954; 113,449) oraz przepusty (w km: 106,872; 108,233; 110,584; 114,049; 114,361; 116,883; 117,775; 119,842; 122,285; 122,482). Zamówienie obejmuje wykonanie zakresu inżynieryjnego, odtworzenia odwodnienia oraz usuwanie drzew i krzewów. W sumie 10 przepustów, 2 wiadukty i 4 mosty przystosowanych do prędkości 250 km/h powstanie na krótkim odcinku pomiędzy Olszamowicami a Pilichowicami.