Aktualności

RSS

RSS

Zakończyliśmy prace w stacji Rzeszów Główny

14.05.2021

W ramach inwestycji: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w stacji Rzeszów Główny w ramach projektu „Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), Etap III Rzeszów Główny” firma INTOP Warszawa realizowała roboty budowlane w zakresie:

  • rozbiórki starych oraz budowy trzech nowych obiektów mostowych MK-1, MK-2 oraz MK-3 dla przeprowadzenia ruchu kolejowego nad al. Wyzwolenia i potokiem Przyrwa. Mosty zostały posadowione w sposób pośredni poprzez zastosowanie prefabrykowanych pali żelbetowych długości sięgającej 15m. Następnie powstały podpory skrajne – przyczółki masywne ograniczone skrzydłami i połączone z nasypem za pomocą umocnionych betonowymi prefabrykatami stożków. Ustrój nośny stanowi kratownica z jazdą dołem o rozpiętości przęsła równej 49,40 m. W związku z bliską lokalizacją obiektów mostowych z nowopowstałą stacją Rzeszów Zachód, pomiędzy obiektami MK-1 a MK-2 wybudowano szyb windowy, schody oraz dojście z al. Wyzwolenia do peronu nr 2.
  • demontażu zabytkowej kładki dla pieszych nad torami pomiędzy pl. Dworcowym a ul. Kochanowskiego z możliwością zejścia na peron nr 1 i 2 stacji Rzeszów Główny. Kładka posiadała 5 przęseł o długości od 23,24m do 32,52m o konstrukcji nitowanej kratownicy w układzie swobodnie podpartym. Rozbiórka ze względu na zabytkową formę kładki przeprowadzona została ze szczególną starannością i uwagą, pod nadzorem Konserwatora Zabytków, a zdemontowane elementy zostały złożone w miejsce ustalone i wskazane przez Zamawiającego.
  • rozbiórki starego i budowę nowego wiaduktu kolejowego WK-5 zlokalizowanego nad ulicą Batorego w Rzeszowie. Obiekt wykonano w formie ustroju ramowego (przęsło połączone monolitycznie ze ścianami) z jazdą górą i długością przęsła 25,60 m dostosowanej do skrajni mającej powstać pod obiektem drogi oraz chodników i ścieżek rowerowych. Podpory wykonano w formie ścian położonych wzdłuż drogi pod obiektem. Ze względu na lokalizację drogi w wykopie na przedłużeniu podpór powstały ściany oporowe podtrzymujące nasypy. Fundamentowanie zostało wykonane w technologii ścian szczelinowych, umożliwia to planowane pogłębienie i rozbudowę znajdującej się pod obiektem ulicy Batorego.
  • ekspozycji przęsła ustroju nośnego (pełniącego funkcję kładki) pochodzącego z rozbiórki wiaduktu kolejowego nad ulicą Batorego wpisanego do ewidencji zabytków Miasta Rzeszowa.
    Przęsło w oryginalnej formie tj. pozbawione elementów wyposażenia dodawanych współcześnie (poręcze, korytka, pomosty) zostało oczyszczone i zabezpieczone antykorozyjnie. Konstrukcję stalową stanowią dwa dźwigary główne blachownicowe nitowane połączone poprzecznicami blachownicowymi. Pomiędzy poprzecznicami przeprowadzone są podłużnice. Na przęśle zachowało się oznaczenie Huty Witkowice z roku 1889.  Całość została umieszczona na wybudowanych w miejscu wskazanym przez Inwestora czterech słupach żelbetowych o przekrojach kwadratowych. Całość tworzy ekspozycję i stanowi element wystroju stacji kolejowej podkreślający jej historyczny charakter.