Aktualności

Zakończenie prac nad przebudową mostu w Przemyślu

Z dumą ogłaszamy zakończenie prac nad projektem „Poprawa stanu technicznego obiektów inżynieryjnych – etap II”, który dotyczył przebudowy mostu w Przemyślu przy linii kolejowej nr 91 Kraków Główny – Medyka.

Zakres prac obejmował rozbiórkę starych oraz budowę nowych podpór żelbetowych i montaż konstrukcji stalowych nad rzeką San. Zrealizowano dwa odrębne mosty kratownicowe o trójprzęsłowej konstrukcji swobodnie podpartej, składającej się z 6 przęseł kratownicowych typu W z ortotropowymi pomostami. 

W ramach tej samej inwestycji wykonano również szereg prac towarzyszących, takich jak przebudowa urządzeń SRK i teletechnicznych, przebudowa sieci trakcyjnej, oraz instalacja przesłony filtracyjnej Trenchmix wzdłuż ulic Sportowej i Wilsona.

Dodatkowo zmodernizowano układ dróg, dostosowując skrajnie drogowe i przystosowując niweletę dróg na ulicach Sportowej, Wilsona i 22 Stycznia. Zaktualizowano również systemy odwodnienia i oświetlenia tych ulic, wraz z nowym zasilaniem przepompowni.

Z przyjemnością poprawiliśmy stan techniczny obiektu!