Aktualności

RSS

RSS

Wybudowaliśmy wiadukt nad LK 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie

09.06.2021

W związku z modernizacją linii kolejowej nr 4 w celu przystosowania jej do ruchu pociągów z prędkością 250km/h realizowano zadanie pn. „Budowa skrzyżowania dwupoziomowego (wiaduktu drogowego) nad linią kolejową nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie i likwidacja przejazdu kolejowo-drogowego w km: 95,136”. W pierwszej kolejności wykonano wzmocnienie gruntu pod nasypami oraz planowanymi podporami wiaduktu drogowego przy pomocy kolumn DSM. Następnie prowadzone były prace związane z budową trójprzęsłowego wiaduktu o konstrukcji zespolonej(blachownica stalowa z płytą żelbetową) i łącznej długości całkowitej 134m – wykonanie fundamentów, korpusów podpór, montaż konstrukcji stalowej ustroju nośnego, wykonanie płyty ustroju nośnego z systemem odwodnienia. Jednocześnie wykonano też 2 przepusty: w ciągu projektowanej drogi głównej prowadzącej do obiektu oraz w ciągu drogi dojazdowej do posesji indywidualnych, a także ścianę oporową, co umożliwiło przystąpienie do budowania nowego układu drogowego wraz z nasypami. Wykopano też zbiornik odparowujący będący częścią systemu odwodnienia. Na płycie pomostu wykonano izolację z papy termozgrzewalnej, po czym zamontowano krawężniki, deski gzymsowe i zabetonowano kapy chodnikowe. Na kapach chodnikowych została ułożona nawierzchnia epoksydowo-poliuretanowa, a na ustroju warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego.