Aktualności

RSS

RSS

Wiadukt we Włoszowie zakończony

21.09.2021

Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową nr 4 (CMK) wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 0233T na odcinku Secemin - Bichniów od km 1+242 do km 1+617 dobiegła końca.

W ramach niniejszego zadania zostały wykonane następujące prace:

 •  Demontaż istniejącego wyposażenia obiektu oraz rozbiórka poszczególnych elementów konstrukcyjnych obiektu
 • Wzmocnienie konstrukcji nośnej obiektu
 • Odtworzenie wsporników do oparcia płyt przejściowych wraz ze ściankami zaplecznymi na przyczółkach obiektu
 • Przebudowa płyt przejściowych na dojazdach do obiektu
 • Wykonanie nowej izolacji na płytach przęseł obiektu
 • Przebudowa kap chodnikowych na obiekcie
 • Przebudowa nawierzchni jezdni na obiekcie i na dojazdach do obiektu
 • Wykonanie nowego odwodnienia obiektu
 • Wymiana urządzeń dylatacyjnych pomiędzy płytami przęseł a przyczółkami obiektu
 • Montaż barieroporęczy mostowych na obiekcie oraz barier drogowych na dojazdach do obiektu
 • Montaż osłon przeciwporażeniowych do barieroporęczy mostowych na obiekcie oraz wykonanie uszynienia
 • Oczyszczenie oraz konserwacja łożysk stalowych
 • Zabezpieczenie powierzchni betonowych obiektu zaprawami typu PCC
 • Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych obiektu powłokami ochronnymi
 • Wykonanie podwalin umocnienia skarp w obrębie wiaduktu
 • Rozbiórka i odtworzenie schodów skarpowych wraz z balustradami stalowymi zabezpieczonymi antykorozyjnie
 • Oczyszczenie, wyprofilowanie i umocnienie skarp w obrębie obiektu