Aktualności

RSS

RSS

Wiadukt w Sokółce oddany do użytku

14.01.2021

Po prawie dwóch latach wykonywania prac, w grudniu 2020 roku oddaliśmy do użytkowania wiadukt drogowy w miejscowości Sokółka, nad linią kolejową numer 6 oraz szerokotorową linią nr 57. Jesteśmy niezmiernie dumni z tej Inwestycji, pomimo występowania problemów w trakcie wykonywania prac, udało nam się oddać do użytkowania obiekt prawie rok wcześniej przed planowanym, umownym terminem.

Wartość podpisanej umowy wynosiła ponad 50 mln złotych netto - inwestycję współfinansowały: samorząd województwa podlaskiego (za pośrednictwem Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich), PKP PLK (środki pochodziły zarówno z dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej oraz ze środków budżetu państwa) oraz gmina Sokółka.

Umowa między Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku i PKP Polskimi Liniami Kolejowymi, a spółką INTOP Warszawa sp. z o.o. została podpisana w marcu 2019 roku. Zakończenie realizacji zamówienia, zgodnie z podpisaną umową, miało nastąpić do 26 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych) od daty zawarcia umowy tj. do końca listopada 2021 roku. Dzięki organizacji prac kadry kierowniczej kontraktu Wykonawcy, oraz dobrej współpracy z Zamawiającym, udało się przyśpieszyć wykonywane roboty i doprowadzić do zakończenia realizacji inwestycji w grudniu 2020 roku, kiedy nastąpił odbiór obiektu przez Zamawiających, po wcześniejszym uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

W trakcie realizacji prac przy budowie wiaduktu pojawiły się różnego rodzaju problemy natury technicznej m.in. skomplikowana geometria wiaduktu (zastosowanie łuku pionowego i poziomego), co doprowadziło do największego problemu na budowie - niezrealizowanych ugięć zakładanych przez projektanta. Po zakończeniu betonowania płyty pomostowej w maju 2020 roku zwolniono konstrukcję z podpór tymczasowych. Po demontażu podpór tymczasowych, nastąpiło wstrzymanie robót na wiadukcie ze względu na niezrealizowanie się ugięć konstrukcji zakładanych w projekcie. Prace na wiadukcie zostały wznowione dopiero w lipcu 2020 roku – geometria wiaduktu i ugięcia konstrukcji spowodowały prawie 2-miesięczny przestój w robotach mostowych. Nowopowstały wiadukt drogowy ma 142 metry długości oraz ponad 16 metrów szerokości i składa się z trzech przęseł: środkowego o długości 58 metrów, oraz dwóch pozostałych o długości po 42 metry każde, natomiast jezdnia została oparta na konstrukcji stalowej o wadze niemal 800 ton. W związku z budową wiaduktu konieczna była przebudowa niektórych elementów infrastruktury kolejowej - skorygowano przebieg linii energetycznych, przebudowano sieć trakcyjną, nad którą dodatkowo zainstalowano osłony przeciwporażeniowe. Zrealizowane zostały również wygrodzenia i chodniki wzdłuż linii kolejowej, dzięki czemu na wiadukcie znalazł się m.in. ciąg pieszo-rowerowy.

Zrealizowana przez nas inwestycja poprawi bezpieczeństwo kierowców i pieszych w ruchu kolejowym i drogowym, dzięki czemu również zostanie skrócony czas przejazdu pomiędzy południową i północną częścią Sokółki, usprawniając komunikację w mieście – wybudowany wiadukt pozwoli również na przyśpieszenie ruchu kolejowego na linii kolejowej nr 6 w stronę Białegostoku i granicy polsko-białoruskiej. Zrealizowana inwestycja była oczekiwana przez mieszkańców Sokółki oraz okolic od przeszło 60 lat. Poza kierowcami na zrealizowanej inwestycji zyskali również piesi i rowerzyści otrzymując nowe chodniki oraz ścieżkę rowerową. Wiadukt wyposażono także w windę, co przyczyni się do zwiększenia wygody w dostępie do wiaduktu osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Gratulujemy wszystkim pracownikom, naszym oraz firm podwykonawcach, biorącym udział w pracach przy budowie wiaduktu w Sokółce. Mamy nadzieję, że wybudowany obiekt realnie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa oraz przyśpieszenia komunikacji w regionie, zarazem przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa na kolei poprzez budowę wiaduktów bezkolizyjnych.

Film z uroczystego otwarcia wiaduktu: https://www.youtube.com/watch?v=UYSkTAZa308