Aktualności

RSS

RSS

Umowa na „ Prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin - Stalowa Wola Rozwadów” podpisana

08.03.2017

W dniu 08.03.2017 roku została podpisana umowa na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz realizację robót w formule „projektuj i buduj" realizowanego w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin - Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją" w ramach programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020.

Spółka Intop Warszawa jako partner konsorcjum w składzie: Track Tec Construction Sp. z o.o., Infrakol Jan Paruch i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Leonhard Weiss GMBH & CO. KG zrealizuje część prac w ramach tego przedsięwzięcia.

Linia kolejowa nr 68 Lublin – Przeworsk odcinek Lublin – Stalowa Wola Rozwadów jest  jedną z ważniejszych „dróg żelaznych” na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego jest o długości 104 km. Jest to linia znaczenia państwowego jednotorowa, niezelektryfikowana. Wyjątek stanowi ok. 7 kilometrowy dwutorowy i zelektryfikowany szlak Lublin – Lublin Zemborzyce.

Wzmiankowany odcinek razem z łącznicą nr 565 Charzewice – Stalowa Wola Rozwadów Towarowa zaplanowany został do przebudowy. Znalazł się on na liście podstawowej Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Bez wątpienia jest to bardzo ważna inwestycja dla regionu – poprawa stanu infrastruktury kolejowej odcinka LK nr 68 wraz z elektryfikacją, przy wykonaniu zaplanowanych prac na innych liniach kolejowych na terenie województwa podkarpackiego otworzy nowy ciąg komunikacyjny.

Realizacja projektu pozwoli  na osiągnięcie następujących celów ogólnych:

  1. elektryfikacja linii nr 68,
  2. skrócenie czasu jazdy,
  3. poprawa przepustowości linii, częstotliwości, skomunikowania oraz punktualności realizowanych połączeń,
  4. zwiększenie dostępności transportu kolejowego,
  5. usprawnienie statycznej i dynamicznej informacji pasażerskiej oraz informacji dla przewoźników,
  6. poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego, podróżnych, przewożonych ładunków oraz ruchu drogowego na przejazdach kolejowych,
  7. racjonalizacja kosztów eksploatacji i  utrzymania zarządzanej  infrastruktury oraz ograniczenie dewastacji infrastruktury kolejowej na przedmiotowej linii,
  8. zapewnienie interoperacyjności kolei i umożliwienie niedyskryminującego dostępu do polskiej infrastruktury kolejowej operatorom z innych krajów,
  9. zmniejszenie oddziaływania transportu na środowisko.

 

Termin wykonania zamówienia – 32 miesiące.