Aktualności

RSS

RSS

Rozbudujemy most drogowy im. J. Piłsudskiego w Toruniu

24.03.2020

W dniu dzisiejszym podpisaliśmy umowę w konsorcjum firm: INTOP Warszawa Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) i EURO-DARMAL Sp. z o.o. z Kamiennej Góry (Partner Konsorcjum) na rozbudowę mostu drogowego im.  J.Piłsudskiego w Toruniu.

Kontrakt o wartości 122.806,890 zł jest jedną z ważniejszych inwestycji drogowych, jaka będzie realizowana w Toruniu na której wykonanie mamy 20 miesięcy.

W ramach umowy wykonawca będzie zobowiązany do wykonania poszerzenia wsporników chodnikowych na których znajdą się ciągi piesze i rowerowe do 4,2 m, co pozwoli na rozdzielenie ruchu pieszego i rowerowego na przeprawie, z każdej strony mostu. Wykonawca naprawi także istniejącą płytę pomostu. Wykonane zostanie nowe wyposażenie na obiekcie: kapy chodnikowe, nawierzchnia jezdni i chodników, odwodnienie, oświetlenie, iluminacja i bariery drogowe- wylicza Rafał Wiewiórski, dyrektor MZD w Toruniu na konferencji prasowej w dniu podpisania umowy.

W zakres inwestycji wchodzi zabezpieczenie antykorozyjne istniejącej i projektowanej konstrukcji stalowej, budowa punktów widokowych, wykonanie zejścia na Kępę Bazarową i nowego zejścia na Bulwar Filadelfijski wyposażonego w windy dostosowane dla rowerzystów i osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Wykonamy też m.in. czyszczenie i naprawę oblicowań kamiennych, przyczółków mostu i filarów; przebudowę sieci zlokalizowanych na obiekcie i infrastrukturę techniczną kolidującą z projektowaną inwestycją.

W pierwszym etapie prac wyremontowana zostanie nawierzchnia mostu oraz zostaną wyczyszczone i pomalowane elementy, które znajdują się nad jezdnią. Rozpoczęcie tych prac poprzedzi ustawienie przeprawy tymczasowej. Miastu udało się pozyskać zgodę Ministra Energii na nieodpłatne użyczenie z rezerw strategicznych konstrukcję składanego mostu drogowego typu DMS-65 wraz z kompletem podpór. Pozyskano także zgodę Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych na wykonanie usługi transportu, montażu i demontażu konstrukcji mostu tymczasowego przez wojsko.

Natomiast w II etapie remontu mostu drogowego im. J. Piłsudskiego planowany jest remont chodników i tego, co jest do zrobienia poniżej mostu.

Wizualizację mostu po przebudowie wykonała Pracowania Projektowa FORMAT z Jeleniej Góry.