Aktualności

RSS

RSS

Rewitalizacja linii nr 139 realizowana przez Intop Warszawa Sp. z o.o.

31.05.2017

PKP polskie Linie Kolejowe S.A w dniu 26 maja 2017r. poinformowała o wyborze najkorzystniejszej oferty konsorcjum w składzie Spółka Intop Warszawa - lider oraz PR-B TOR Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach -  partner,  kontraktu Rewitalizacja  linii kolejowej nr 139 na odcinku Bielsko Biała Lipnik – Wilkowice Bystra w ramach zadania inwestycyjnego „Prace na linii kolejowej nr 139 na odcinku Czechowice Dziedzice – Bielsko Biała –Zwardoń (granica państwa)”

Głównym elementem prac będzie wymiana nawierzchni obu torów między 56 a 65 kilometrem linii i kompleksowa przebudowa kilku przystanków kolejowych. Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i realizację robót w zakresie nawierzchni torowej i podtorza, nawierzchni przejazdów, wymianę rozjazdów i urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz wymiany napędów zwrotnicowych. Ponadto będzie miała miejsce przebudowa urządzeń srk związana z wymianą nawierzchni, przebudowa przejazdów i montaż urządzeń ssp. Przebudowana zostanie sieć trakcyjna, remont przejdzie większość obiektów inżynieryjnych na odcinku linii.

Istotnym elementem prac będzie rozbiórka istniejących peronów na stacji Bielsko-Biała Lipnik i Bielsko-Biała Leszczyny, a także Bielsko-Biała Mikuszowice i Wilkowice Bystra. Powstaną tam nowe perony o wysokości 76 cm z wiatami, systemem nagłośnieniowym i wyświetlaczami.

Efektem opracowanego projektu i wykonanej przebudowy infrastruktury kolejowej będzie uzyskanie prędkości pociągów nie mniejszej niż 130 km/h. Obecnie pociągi jeżdżą na większej części odcinka przeznaczonego do naprawy z prędkością 70 km/h.

Na linii nr 139 odbywa się mieszany ruch pociągów. Średniodobowo kursuje na odcinku Bielsko-Biała – Żywiec 18 pociągów pasażerskich i 20 pociągów towarowych.

Zakładany termin realizacji prac: do 31 października 2018 roku.