Aktualności

RSS

RSS

Przebudujemy most na rzece Mleczka Wschodnia na Podkarpaciu

12.08.2021

W dniu dzisiejszym zawarliśmy umowę na inwestycję pn. „Przebudowa mostu na rzece Mleczka Wschodnia  w ciągu drogi powiatowej nr 1619 R Zarzecze – Pełnatycze – Bystrowice w km 0+881,00”

Dotyczy ona przebudowy istniejącego, jednoprzęsłowego mostu na rzece Mleczka Wschodnia na terenie województwa Podkarpackiego. Przebudowa polegać będzie na rozbiórce istniejącego, nienormatywnego mostu i budowie nowego obiektu o konstrukcji nośnej posadowionej na istniejących palach żelbetowych oraz dodatkowym rzędzie projektowanych pali prefabrykowanych. Nowy most będzie obiektem normatywnym i bezpiecznym dla użytkowników drogi, w tym dla ruchu pieszego i spowoduje minimalizację zagrożenia powodziowego. Obiekt mostowy po jego wykonaniu posiadał będzie skrajnię poziomą szerokości 8,00 m, z jezdnią szerokości 6,00 m oraz chodnikami po 1,0 m każdy.