Aktualności

Postępy z budowy wiaduktu w Radomiu

Prace przy budowie wiaduktu w ciągu ulic Żeromskiego i Lubelskiej w Radomiu nabierają tempa i postępują zgodnie z planem!

Z sukcesem zabetonowano dwa ustroje nośne. Pierwszy z nich to ustrój jezdni południowej w osiach 1-4, gdzie wykorzystano 1300 m³ betonu konstrukcyjnego C40/50. Drugi ustrój jezdni południowej w osiach 8-10 wymagał 900 m³ tego samego rodzaju betonu.

Pod koniec maja planowane jest zamontowanie stalowych belek ustroju nośnego zespolonego w osi 5-7. Następnie na tych belkach zostaną zabudowane płyty typu filigran, przygotowując całą strukturę do betonowania.

Dodatkowo, usunięto kolizję w międzytorzu pod posadowienie podpory P6. Prace związane z wykonaniem brakujących elementów wzmocnienia gruntu pod podporą P6 jezdni północnej są planowane na koniec maja. Równocześnie trwają prace związane z murami oporowymi, koncentrujące się na projektowaniu wzmocnienia podłoża.

Prace postępują zgodnie z harmonogramem, a każda kolejna faza przybliża nas do zakończenia tej ważnej realizacji w Radomiu.