Aktualności

Nadchodzi nowa modernizacja kolejowa w Poznaniu

Nasza firma podpisała umowę na realizację kolejnego projektu, który znacząco wpłynie na jakość życia mieszkańców Poznania.

Realizacja zadania polegać będzie na opracowaniu  dokumentacji projektowej, zrealizowaniu i ukończeniu robót w ramach projektu „Prace na obwodnicy towarowej Poznania” dla linii kolejowych, które zostaną zmodernizowane i przystosowane również do ruchu pasażerskiego (obecnie jest to przewóz ładunków). Ponadto, wybudowana zostanie również nowa łącznica kolejowa między Poznaniem Strzeszynem a Poznaniem Piątkowo.

Zakres robót obejmować będzie tory kolejowe, urządzenia sterowania i zasilania trakcyjnego, sieć trakcyjną, przejazdy kolejowe, obiekty inżynieryjne i modernizację estakady nad Wartą, sieci telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, obiekty kubaturowe, odwodnienie oraz inne obiekty towarzyszące.

W ramach inwestycji powstanie siedem nowych przystanków kolejowych przystosowanych dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami i trudnościami w poruszaniu się!

Zakończenie prac planowane jest na koniec 2027 roku. Dzięki inwestycji pociągi będą mogły poruszać się po zmodernizowanej obwodnicy z prędkością 120 km/h.