Aktualności

RSS

RSS

Modernizacja 14 obiektów na szlaku Idzikowice - Opoczno Płd.

06.01.2019

Przebudujemy 4 wiadukty i 10 przepustów na trasie Idzikowice – Opoczno Południe. Konsorcjum Intop Warszawa Sp.  z o.o. i Serso Sp.  z o .o  podpisało umowę na „Modernizację 14 szt. obiektów inżynieryjnych wraz z przebudową dróg technologicznych na szlaku Idzikowice - Opoczno Płd.” w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II”.  o wartości 45 mln zł. Rozpoczęcie prac planowane jest w lutym, a zakończenie do końca roku.

Efektem wykonywanych przez nas prac będzie lepsza przepustowość linii, co wpłynie na wyższy poziom bezpieczeństwa podróży.

4 wiadukty na Centralnej Magistrali Kolejowej zostaną zastąpione nowymi konstrukcjami. To 3 obiekty w Opocznie: nad ul. Torową; nad linią kolejową Łódź Kaliska – Dębica i drogą gruntową; nad ulicą Piotrowską (w ciągu drogi wojewódzkiej). Czwarty wiadukt jest położony nad obwodnicą Opoczna (droga krajowa nr 12).

Obiekty zostaną dostosowane do przejazdu pociągów z prędkością powyżej 200 km/h (obecnie 160 km/h) i nacisku na oś 22,5 t. Na szlaku Opoczno Południe – Idzikowice przebudowanych zostanie również 10 przepustów.