Aktualności

RSS

RSS

Zbudujemy most w Warcie nad Wartą

10.11.2016

Konsorcjum firm: Lider: INTOP Warszawa Sp. z o.o.,
Partnerzy Konsorcjum: Trakcja PRKiI S.A., Intop Tarnobrzeg Sp. z o.o podpisało umowę z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Łodzi na wykonanie inwestycji, która ma zakończyć się w sierpniu 2018 roku. To najdłuższa przeprawa w ciągu dróg wojewódzkich w Łódzkiem.

Zakres robót obejmuje:

  • rozbiórka starego obiektu (1982 r.) i budowa nowego mostu łukowego o konstrukcji stalowej – długość 220 metrów,
  • budowa mostu tymczasowego, na czas robót, wraz z tymczasową drogą objazdową,
  • rozbudowa jezdni wraz z poboczami,
  • rozbiórka przepustu i budowa nowego z funkcją przejścia dla płazów i małych zwierząt,
  • budowa przepustu tymczasowego, na czas robót, wraz tymczasową drogą objazdową,
  • rozbiórka i budowa kanalizacji deszczowej,
  • rozbiórka i budowa zjazdów,
  • umocnienie dna doliny rzeki w rejonie filarów mostu stałego oraz wykonanie opaski brzegowej.


Droga wojewódzka nr 710, to jedna z ważniejszych dróg regionalnych, łączących aglomerację łódzką z zachodnią częścią regionu. Stanowi ona alternatywę dla byłej drogi krajowej nr 12/14 (obecnie DW 482) oraz częściowo również dla trasy S8. W poprzednich latach rozbudowano jej odcinki w Konstantynowie (ul. Łódzka) oraz od Lutomierska przez Kwiatkowice do Szadku.

Projekt będzie finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, a jego wartość to 36,9 mln zł.