Aktualności

RSS

RSS

Kolejny raz przebudujemy obiekty na CMK

23.12.2020

W dniu 23 grudnia 2020 roku podpisaliśmy w konsorcjum jako Lider umowę na modernizację „21 szt. obiektów inżynieryjnych na szlaku Opoczno Płd. - Pilichowice w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II". Jest to kolejna inwestycja realizowana przez naszą spółkę, której celem jest modernizacja i przystosowanie obiektów kolejowych, na trasie łączącej Warszawę z Krakowem oraz Katowicami, do podniesienia prędkości pociągów do 250 km/h. Na odcinku między Opocznem a Pilichowicami zostanie przebudowanych 15 przepustów,  4 wiadukty (jeden w m. Budkowo, dwa w m. Stawowice oraz jeden w m. Solec) oraz 2 mosty przez rz. Opoczniankę.

Wartość inwestycji to prawie 45 mln złotych netto, pochodzących ze środków krajowych.

Prace wykonywane będą z partnerem konsorcjum – spółką SARINŻ Sp. z o.o., a zakończenie prac zaplanowano na czerwiec 2022 roku.