Aktualności

RSS

RSS

Kładka w Giżycku skończona

01.11.2019

W dniu 25 października 2019 roku została oddana do częściowego użytkowania długo wyczekiwana kładka nad Kanałem Giżyckim w Giżycku. Mimo utrudnień i wielu nieprzewidzianych okoliczności spowodowanych unikatowym charakterem obiektu udało się pomyślnie zakończyć tak ważną dla miasta przeprawę.

Nowo wybudowana kładka nad Kanałem Giżyckim (Łuczańskim) w sposób powiązany z otoczeniem zastępuje starą, rozebraną kładkę umożliwiając przeprawę pieszych oraz rowerzystów pomiędzy centrum miasta a tzw. Wyspą Giżycką. Prosta, wpisana w istniejący chodnik forma kładki od strony centrum skręca łukowo na wysokości ulicy 3 Maja, pokonując szerokość kanału, aby po stronie zachodniej także w formie łuku w sposób zintegrowany z wybudowaną widownią łagodnie opaść w kierunku sceny.

Konstrukcja kładki to skrzynkowa stalowa belka ciągła o zmiennej wysokości, zakrzywiona w planie, utwierdzona jednostronnie. Oparta na podporach żelbetowych, posadowionych na palach.

Składa się z czterech przęseł o długościach teoretycznych: 15,55 + 32,870 + 28,080 + 15,82m oraz szerokości całkowitej : 4,66 – 6,68 m.

Długość całkowita konstrukcji stalowej wynosi 93,16m, natomiast długość całkowita obiektu z uwzględnieniem pochylni około 175m.

Dzięki skomplikowanej konstrukcji przęseł mimo braku dodatkowych podwieszeń i pylonów można było uzyskać niewielką wysokość przekroju przęsła środkowego (nad kanałem) co wraz z wypełnieniem szklanym balustrad znacząco podkreśla unikatową smukłość kładki.

Jednym z atutów kładki jest fakt zastosowania rzadko stosowanych w branży mostowej rozwiązań w postaci jednostkowych wyrobów wykonanych z najwyższej jakości materiałów m.in.:

- stal nierdzewna balustrad oraz przykryć kanałów oraz dylatacji,

- drewno tekowe jako wykończenie widowni, sceny oraz gzymsów kładki,

- wodoprzepuszczalnych nawierzchni mineralno-epoksydowych na dojściach, placu przed widownią i chodnikach,

- betonów architektonicznych podpór i widowni,

Mocno wyeksponowane materiały jak stal nierdzewna i drewno tekowe dzięki ich zastosowaniu w szkutnictwie znacząco utożsamia kładkę z przepływającymi pod nią jachtami oraz klimatem miasta Giżycko.

Wraz z budową kładki została także wykonana przebudowa instalacji odwodnienia, instalacji wodociągowych, elektrycznych i telekomunikacyjnych ponadto zostało przebudowane nabrzeże w miejscach w których byłoby to utrudnione lub niemożliwe po wybudowaniu kładki.

Zapraszamy do zapoznania się z video relacją kładki:

https://www.youtube.com/watch?v=6ox3yjN0n9c