Aktualności

RSS

RSS

Intop Warszawa laureatem konkursu Top Inwestycje Polski Wschodniej 2019

27.09.2019

Podsumowanie tegorocznej edycji konkursu Top Inwestycje Polski Wschodniej nastąpiło 25 września podczas uroczystej gali, odbywającej się w Białymstoku w ramach Wschodniego Kongresu Gospodarczego.

Jedna z nagród za inwestycję Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin - Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją”  została przyznana dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A oraz spółek Track TEC Construction Sp. z o.o, INTOP Warszawa Sp. z o.o., Infrakol Sp. z o.o Sp. k., Leonhard Weiss GMBH & CO. KG.

- Top Inwestycje Polski Wschodniej to przykłady dobrze pomyślanych, przemyślanych i zrealizowanych przedsięwzięć zmieniających na lepsze społeczno-gospodarczą rzeczywistość. Tak właśnie – w praktyce, na poziomie lokalnym, mądrze korzystając z szans, jakie daje dostęp do funduszy unijnych, tworzy się nowe szanse i nową jakość – dla gospodarki, regionu, mieszkańców - zaznaczył Wojciech Kuśpik, prezes grupy PTWP, która jest organizatorem Kongresu.

Modernizacja linii kolejowej Lublin-Stalowa Wola, to inwestycja która wpłynie bezpośrednio na podniesienie standardu najważniejszych szlaków kolejowych Polski na kierunkach wschód-zachód oraz północ-południe. W wyniku przeprowadzonych działań inwestycyjnych następuje zwiększenie przepustowości linii, umożliwiające poprawę jakości i oferty usług przewozowych oraz wzrost efektywności wykorzystania linii kolejowych. Projekt obejmuje w szczególności przystosowanie peronów na 8 stacjach i 15 przystankach osobowych do potrzeb obsługi osób niepełnosprawnych i o ograniczonej możliwości poruszania się. Wartość inwestycji to ok. 299 mln zł