Aktualności

RSS

RSS

Aktualności z Mostu w Ostrowie

14.12.2020

Aktualnie realizujemy m.in. prace budowlane związane z mostem w Ostrowie/k Tarnowa (gm. Wierzchosławice) polegające na rozbiórce istniejącego mostu i budowie konstrukcji wsporczej pod, istniejącą wewnątrz mostu, kanalizację sanitarną oraz teletechniczną. Pierwotny projekt zakładał budowę nowej konstrukcji, lecz ze względu na krótki czas realizacji (3 miesiące) zmieniono koncepcję pozostawiając część środkową (nośną) mostu, przesuwając ją w miejsce projektowanej kładki.

Prace rozpoczęliśmy od demontażu nawierzchni drogowej, słupów oświetleniowych, balustrad oraz żelbetowych chodników. Po ich usunięciu rozpoczęliśmy roboty związane z kolejnym odciążeniem konstrukcji poprzez odpalenie od środkowej części nośnej mostu lewego i prawego wspornika. Do tej części demontażu wykorzystano 3 dźwigi samojezdne, w tym jeden o dużym promieniu pracy - do rozbiórki przęsła nurtowego.

 W międzyczasie w osi podpór wbiliśmy rury i postawiliśmy tzw. klatki PRK tworząc konstrukcję pod budowę torów suwnych - most docelowo miał zostać przesunięty o 21,5 m w górę rzeki. Przed przesunięciem mostu przebudowaliśmy kanalizację teletechniczną wyprowadzając ją na górę konstrukcji oraz ułożyliśmy na powierzchni mostu nową preizolowaną rurę dla kanalizacji sanitarnej. Dodatkowo dla rurociągu przy przyczółkach zastosowaliśmy rury elastyczne tworząc tzw. bajpas, dzięki czemu zachowano ciągłość pracy kanalizacji przy przesuwaniu. W dniu 8 grudnia przepięliśmy kanalizację na nowy rurociąg z bajpasem, a następnie dzień później tj. 9 grudnia  przesunęliśmy konstrukcję mostu. Obecnie trwają prace związane z rozbiórką konstrukcji podpór pod przesunięcie, demontażem starej rury kanalizacyjnej oraz wymianą tymczasowych rur elastycznych na docelowe preizolowane.

 Do wykonania przy realizacji tej inwestycji zostały jeszcze następujące prace:

 - usunięcie bajpasu kanalizacji sanitarnej i zastąpienie go docelową rurą preizolowaną;

- demontaż konstrukcji podpór torów ślizgowych;

- wyciągnięcie stalowych rur;

- uporządkowanie terenu budowy.

 Część wykonywanych prac udało się sfilmować m.in. dronem, więc w najbliższym czasie zaprezentujemy krótki film realizacyjny z kilku ciekawych etapów robót.